DOBROCZYNNOŚĆ
"Człowiek, jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale z czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi"

- Jan Paweł II

Zainspirowani słowami wielkiego człowieka zapragnęliśmy szerzyć misję pomagania osobom potrzebującym w różnych aspektach ich życia. Naszą działalność dobroczynną chcemy realizować poprzez udział w akcjach charytatywnych i społecznych. Chcemy się skupić na dobroczynności, bo wierzymy, że dobro rodzi dobro. Jeśli pomożemy potrzebującym, oni w przyszłości też będą wspierać tych, którzy pomocy potrzebują. Zgodnie z zasadą "słowa uczą, przykłady pociągają", pragniemy pokazać, że nie jest ważne, ile posiadasz, ale komu możesz pomóc. Takiej postawy chcemy także uczyć nasze dzieci. Niech zobaczą, że one również mogą zmieniać otaczający nas świat. To doda im wiary we własne siły oraz pozwoli nabrać pewności siebie. W Akademii Małej Pszczółki chcemy pokazać, że bez względu na to co robisz, w Twoich działaniach zawsze może się znaleźć miejsce na dobroczynność.